360 mua vé số là hợp pháp,360 mua vé số trực tuyến là hợp pháp?

360 mua vé số là hợp pháp,360 mua vé số trực tuyến là hợp pháp?

360 mua vé số trực tuyến là hợp pháp?

tình trạng

Theo quy định quản lý xổ số của trung quốc, ngoại trừ việc mua vé số trong cơ quan xổ số đặc quyền của bộ ngoại giao, bất kỳ đơn vị và cá nhân không được phép bán hoặc tổ chức bán vé số. Mua vé số trên 360 là không hợp pháp.

cơ sở pháp lý

Điều khoản thứ hai của quy định quản lý xổ số: xổ số được phát hành theo quy định của nhà nước, với mục đích nhận được tiền công cộng, có kết quả không chắc chắn. Việc phát, bán và xổ số xổ số phải tuân thủ các quy định này .

Điều thứ ba quy định: một tổ chức xổ số là một đơn vị được ủy quyền của bộ ngoại giao phát xổ số. Tổ chức xổ số phải có các điều kiện sau đây: (a) với tư cách pháp lý; (b) có những địa điểm cố định và các quỹ, thiết bị và nhân viên phù hợp với việc phát hành, bán hàng, các hoạt động xổ số kiến nghị; (c) có hệ thống quản lý xổ số xổ số, bán hàng, xổ số xổ số và hệ thống kiểm soát nội bộ.

gợi ý rủi ro

Mua vé số trên 360 không chỉ là bất hợp pháp, mà còn có những rủi ro sau:

Gian lận.

Xổ số không hiệu quả: xổ số được mua bất hợp pháp không thể được trao đổi trên kênh chính thức, ngay cả khi thắng cuộc.

Trách nhiệm pháp lý: tham gia vào các hoạt động xổ số bất hợp pháp có thể đối mặt với hình phạt pháp lý.

mua vé số hợp pháp

Ở nước ta, chỉ có các cơ quan xổ số được ủy quyền bởi bộ ngoại giao. Những tổ chức này bao gồm:

Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc

Trung tâm quản lý xổ số thể thao trung quốc

Các cơ quan phát xổ số ở các tỉnh, thành phố, quận